Jak można zauważyć, obecnie pracodawcy starają się najczęściej pozyskać takich pracowników, którzy chcieliby pozostać w przedsiębiorstwie. Jest to zrozumiałe, jeśli biznesmen myśli o tym, by stworzyć silną markę, jednak realizacja takiego celu wcale nie jest prosta. Jak się okazuje nie wystarczy tylko zatrudnić pracownika, który dobrze spisuje się na swoim stanowisku. Ważne jest też to, by pracował on odpowiednio wydajnie i cały czas podnosił swoje kwalifikacje. By tak się stało, niekiedy potrzebny jest odpowiedni czynnik motywujący, którym mogą być na przykład wyjazdy incentive, organizowane z dużym rozmachem. Tego typu wyjazdy same w sobie raczej nie są motywujące, gdyż chodzi o to, by podczas nich odpocząć, jednak mogą zachęcić do wytężonej pracy, by zatrudniony mógł liczyć na tego rodzaju nagrodę. Warto zauważyć, że w przedsiębiorstwach coraz większym powodzeniem cieszą się właśnie takie sposoby nagradzania pracowników, które są i kosztowne i bardzo skutecznie wpisują się w rolę jaką mają odegrać na linii pracodawca-zatrudniony.